GEOPARK IDRIJA - ZASNOVA IN VZPOSTAVITEV GEOPARKA REGIJSKEGA POMENA

GEOPARK IDRIJA - ZASNOVA IN VZPOSTAVITEV GEOPARKA REGIJSKEGA POMENA

Četrtek, 04. april 2013
To pomlad se na Idrijskem zaključuje pomemben, z evropskimi razvojnimi sredstvi podprt projekt z naslovom »GEOPARK - zasnova in vzpostavitev geoparka regijskega pomena«. Izhodišče projekta je zavedanje o izjemnem geološkem in drugem naravnem bogastvu ter edinstveni zapuščini človeškega znanja in ustvarjalnosti, ki plemeniti območje idrijske občine in ne more čakati, da ga obiskovalci odkrijejo sami, ampak ga želimo prebivalci na domiseln in privlačen način pokazati svetu. Temelj projekta pa je hkrati tudi zavest, da moramo s to dediščino skupaj in povezani spoštljivo ravnati in modro „upravljati“ ter jo s sonaravnim, trajnostnim razvojem ohraniti za generacije, ki prihajajo. V okviru projekta smo tako partnerji sledili skupnemu cilju: z načrtnim in povezanim pristopom pripraviti strokovne podlage in drugo dokumentacijo, konkretne vsebinske programe in promocijska gradiva ter vzpostaviti organiziranost in delovanje Geoparka Idrija tudi v praksi. S tem postavljamo tudi osnove za razvoj geoturizma na Idrijskem.

Prijavitelj projekta »GEOPARK - zasnova in vzpostavitev geoparka regijskega pomena« je Občina Idrija, ki projekt tudi usmerja in vodi, s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa ga je finančno podprla tudi Evropska unija. Pri njegovi izvedbi sodelujejo različni izvajalci: CID, RŽS Idrija, ICRA ter druge strokovne ustanove, lokalne skupnosti, društva ter skupine in posamezniki, ki so že danes nosilci razvojnih iniciativ območja. S pomočjo analiz stanja, raziskovalnega individualnega in skupinskega strokovnega dela, razgovorov z deležniki, delavnic, iskanja razvojnih pobud in mnenj, anket ter urejanja podatkov in dokumentov so bili zasnovani in uresničeni ključni rezultati tega leto in pol trajajočega projekta. Oddana je bila prijavnica za članstvo v Evropski mreži geoparkov, izdelani so bili programski dokumenti Geoparka Idrija, projektno izvedbena dokumentacija dveh centrov Krekovše in Šturmajce in 5 interpretacijskih točk na tematskih poteh ter elaborat javne turistične infrastrukture in opreme v Geoparku. Izdelani so bili tudi različni promocijski materiali, ki jih podarjamo ob vseh primernih priložnostih, promocijski film, pri katerem je sodelovalo blizu 100 ljudi iz cele občine, ter spletna stran Geoparka Idrija v treh jezikih. Vzpostavili smo tudi občinsko vodniško službo in oblikovali pravilnik zanjo. Iz sredstev projekta je bila delno sofinancirana zelo odmevna razstava o idrijskih naravoslovcih, ki te dni potuje tudi po drugih slovenskih krajih, izdelani so bili učni programi po tematskih poteh, oblikovana mreža šol na Idrijskem in Cerkljanskem ter izdelani pripomočki za prvi skupni jesenski tematski dan v izvedbi OŠ Črni Vrh. Tik pred izidom je tudi karta Geoparka Idrija z označenimi tematskimi potmi, opisi, ponudniki ter tradicionalnimi dogodki na tem območju v pripravi je še posodobitev multivizije ter interpretacije in predstavitve rudišča za obiskovalce Antonijevega rova. Med odmevnejše mednarodne rezultate projekta pa sodi še uspešna predstavitev Geoparka Idrija na konferenci EGN v Arouci na Portugalskem.

Z rezultati projekta »GEOPARK - zasnova in vzpostavitev geoparka regijskega pomena« so torej postavljeni temelji za to, da ideja Geoparka Idrija tudi dejansko zaživi med prebivalci mesta in podeželja, ki jo bodo pomagali udejanjati in nadgrajevati. In, seveda, med obiskovalci, ki jo bodo doživljali kot popotniki, kolesarski ali pohodniški navdušenci, ribiči, učenci, dijaki, študenti, raziskovalci – strokovnjaki ali ljubiteljski radovedneži vseh generacij.

Geopark Idrija tako ne bo le „mrtva“ črka na papirju, ampak „živo“ pretakanje in prepletanje naravnih lepot, zgodovinske in kulturne dediščine človeških rok  in živahne inovativnosti in ustvarjalnosti prebivalcev tega območja, ki v njem vedno znova najdejo razvojne priložnosti zase „zdaj in tukaj“, in za mlade rodove, ki bodo z zapuščino živeli v prihodnje.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

PET
SOB
NED

/ °C

/ °C

/ °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija