DESTINACIJA IDRIJA BO DOBILA NOVO GRAFIČNO PODOBO

DESTINACIJA IDRIJA BO DOBILA NOVO GRAFIČNO PODOBO

Petek, 06. marec 2020

V Zavodu za turizem Idrija smo v letu 2020 skupaj s partnerji zagnali projekt Krovna destinacijska znamka Idrija, v okviru katerega se bo oblikovala krovna znamka destinacije s celostno grafično podobo. 

V projektu poleg Zavoda za turizem, ki vodi operacijo, sodeluje še 6 partnerjev: Občina Idrija, Mestni muzej Idrija, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Gimnazija Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke in Gostilna pri Škafarju.

Z oblikovanjem krovne znamke destinacije bomo določili identiteto in podobo naše destinacije, s čimer lahko bistveno pripomoremo k prepoznavnosti in promociji Idrije in okolice. Temelj za oblikovanje operacije Krovna destinacijska znamka Idrija je Strategija razvoja turizma Občine Idrija 2019-2023, ki zastavlja ključno nalogo vzpostavitve načinov, ki bodo Idriji pomagali zagotoviti večjo prepoznavnost in večji obisk turistov. Eden izmed teh načinov je tudi oblikovanje jasne in izčiščene grafične podobe, slogana ter drugih elementov, ki bodo predstavljali Idrijo kot enotno destinacijo. V sklopu projekta bomo poleg partnerjev prek delavnic k sodelovanju povabili tudi druge ponudnike, da bomo zajeli več različnih pogledov in idej. Pripravili bomo tudi  sistem za uporabo krovne destinacijske znamke, saj takšna podoba zaživi le s čim širšo in enotno uporabo na določenem območju. Novo podobo in način uporabe bomo seveda ob zaključku projekta tudi javno predstavili.

Poleg oblikovanja enotne podobe destinacije Idrija projekt zajema tudi oblikovanje novih turističnih programov, spominkov in kulinaričnega produkta ''idrijsko kosilo''. Z novimi produkti, ki jih bomo razvili skupaj s partnerji, se bomo potrudili še obogatiti turistično ponudbo Idrije in našim gostom ponuditi zanimiva in edinstvena doživetja, ki bodo obiskovalcem približala idrijsko dediščino in kulturo.


Za vsebino odgovarja Zavod za turizem Idrija. Fotografija: Bojan Tavčar

Operacija Krovna destinacijska znamka se financira iz Programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na podlagi izbora projekta na razpisu Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016 (LAS s CILjem).

Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

PON
TOR
SRE

/ °C

/ °C

/ °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija