OGLED NARAVNIH ZNAMENITOSTI NA VOJSKARSKI PLANOTI

OGLED NARAVNIH ZNAMENITOSTI NA VOJSKARSKI PLANOTI

Sobota, 26. maj 2012
V soboto smo skupaj z geologom dr. Jožetom Čarjem in našo botaničarko Anko Vončina spoznavali in odkrivali lepote Vojskarske planote.  

Našo pot smo pričeli  v centru Vojskega. Po kratkem uvodu smo se peš odpravili mimo Ogalc, Vojščice do Hudournika. Da je Vojskarska planota geološko zelo zanimiva smo spoznavali na vsakem koraku.  Pot nas je vodila ob usekih in zaplatah ladinijskega tufa z zaobljenimi hribčki in rastlinstvom, ki ljubi kisla tla. Iz bogatih izkušenj našega vodiča smo se naučili prepoznavati spremembo morfologije terena ob novi kamninski podlagi. Zanimanje je vzbudil bel zrnati cordevolski dolomit z luknjicami. Ob usekih smo našli zanimive kristalčke kremena in dolomita. Najstarejša kamnina na naši poti pa je bila anizijski dolomit z vključki dolomitnega konglomerata ter apnenca.  

Geološka podlaga je skupaj s prepletajočim se podnebjem in ostanki različnih geoloških dob tudi boter pestremu vojskarskemu rastlinju. Travniki so se že kazali v svoji bogati cvetoči odeji, med njimi so ta čas blestele kukavice.
S poti smo zavili na najzanimivejšo razgledno točko Vojskarske planote Hudournik s prekrasnim pogledom na prelomno cono Idrijskega preloma. Hudournik ni znan samo  po izjemnih razgledih, ampak tudi po botanični pestrosti. V senčnem prepadnem skalovju pod Hudournikom uspeva mešanica alpskih in submediteranskih rastlin: navadni slečnik ,  rjasti sleč, vednozeleni gornik, alpski srobot, alpska velesa in najmanjši alpski zvonček. Višje na osončenih rogljih pa najdemo alpski volčin in predalpski petoprstnik, ki ljubita toploto. Pod Hudournikom so tudi naravna nahajališča ruševja in alpskega macesna, ena redkih zunaj ozemlja Alp. Na travnikih raste več vrst kukavičevk: oblasta kukavica, zeleni volčji jezik, belkaste ročice, trokrpi koralasti koren, poleg  šmarnic, orlic, repušev in vetrovke. V bližini je rastišče  kranjskega jegliča, kar na travniku, kar je zanj prava redkost.

Po krajši malici smo presekali pot mimo Stržnikarja do deloma ohranjene vojaške poti, v bližini kmetije Za robom, ki so jo gradili med prvo svetovno vojno in naj  bi povezovala Vojsko z Oblakovim  Vrhom.

Polni vtisov te krasne planote in njenih zanimivosti smo se dogovorili, da v kratkem spet odkrijemo nov del Vojskarske planote. 

Ogled tematske poti je organiziral Rudnik živega srebra  v okviru Lasovega projekta »Geopark – priložnost idrijskega podeželja«, katerega vodilni partner je Občina Idrija. Koordinacija projekta in organizacija dogodkov pa je v domeni ICRE, ki tudi zasleduje rdečo nit projekta. To je večati prepoznavnost Geoparka Idrija in razvoj (turističnih) dejavnosti na območju.

Martina Peljhan, Anka Vončina

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

SOB
NED
PON

9 / 23 °C

12 / 21 °C

9 / 28 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija