NAGRADNA IGRA 6. del

NAGRADNA IGRA 6. del

Sobota, 03. september 2016

In smo že v novejšem Zemeljskem veku ali kenozoiku, ki se je začel pred 66 milijoni let (zdaj že vemo da z množičnim izumrtjem in razvojem novega življenja) in traja še danes… Razdelimo ga na paleogen (od starejšega proti mlajšemu razdelimo podrobneje v paleocen, eocen in oligocen), neogen (podrobneje še na miocen in pliocen) ter kvartar, ki ga delimo še na pleistocen in holocen. Začetek kvartarja zaznamuje začetek zadnje velike poledenitve na severni polobli.

Morfologija (izgled površja) današnjega idrijskega območja je predvsem zasluga zapletenega dogajanja v tem zadnjem geološkem obdobju. Po zadnjih raziskavah se je Afriška plošča v smeri severa proti Evroazijski plošči začela premikati že konec krede, Dinarska karbonatna platforma (na kateri je bilo idrijsko ozemlje od srednjetriasne tektonske faze v aniziju in ladiniju) je začela razpadati.

Na severu se je ustvaril t.i. flišni bazen, ki se je pomikal proti jugu (torej našim krajem). Vsi ste sigurno že slišali za fliš. Je pa nekako v zmotni veljavi dejstvo, da je fliš kamnina. Vendar fliš NI kamnina, temveč zaporedje (facies) več vrst kamnin, ki so produkt istega procesa. Fliši nastajajo s sedimentacijo iz podvodnih plazov (oziroma turbiditnih tokov), ki so se sprožali iz kontinentalne police (oziroma šelfa) v globlje morje. Za kamnine fliša je značilno, da je v spodnjem delu nastopajo bolj debelozrnate kamnine, ki navzgor postajajo vse bolj drobnozrnate (v bazi so torej breče in konglomerati, sledijo peščenjaki in na vrhu laporovci oz. muljevci). To je osnovna sekvenca fliša, ki se ponavlja in vsaka pomeni podvodni plaz. Dosega lahko velike debeline, tudi nekaj 100 m.

Te flišne kamnine ponavadi spremljajo gorotvorne procese in tako je bilo tudi pri nas. Kot smo že rekli, se je flišni bazen ustvaril na severu in se nato pomikal proti jugu. Tako npr. lahko na Tolminskem opazujemo flišne kamnine zgornje kredne starosti, pri nas pa iz paleocena in eocena. Tudi flišne kamnine, ki jih lahko opazujete v Vipavski dolini so iz tega geološkega obdobja.

Sedimentacija se z obdobjem eocena na Idrijskem zaključuje. Tektonski premiki proti severu najprej povzročijo nastanek gube in nato narivanje, ki pa ga tudi razdelimo v dve fazi. Ampak o tem pa v naslednjem delu Geološkega popotovanja po Geoparku Idrija.

Kako torej imenujemo zaporedje kamnin, ki nastajajo s podvodnimi plazovi (ali natančneje turbiditnimi tokovi)?                                               

                         

                                             REŠITEV 6. dela:  _ _ _ 6

(rešitev je beseda s 4 črkami; zadnja črka v rešitvi vam da šesto (predzadnjo) črko v drugi besedi gesla in peto (predzadnjo) črko v zadnji besedi gesla (označeno s 6)

 

GESLO:    _ _    _ _ _ _ _ 6 _    _ _    I _ _ I 6 _


Več o nagradni igri in posameznih epizodah si preberite TUKAJ.Flišne kamnine so na Idrijskem dokaj redke. Tudi opazimo jih težko, saj so zelo preperele. Na plano pokukajo v ozkem pasu v Lomeh na Črnovrški planoti. Vidimo pa jih tudi v tektonskih oknih (Strug, Bevkovo, Trojno Kanomeljsko okno). V sedmi epizodi razložimo še, kaj so tektonska okna.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

ČET
PET
SOB

16 / 22 °C

16 / 22 °C

16 / 24 °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija