DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE V GEOPARKU IDRIJA

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE V GEOPARKU IDRIJA

Ponedeljek, 13. oktober 2014
Med 27. septembrom in 4. oktobrom 2014 so po vsej Sloveniji potekali Dnevi evropske kulturne dediščine z osrednjo temo Dediščina gre v šole. V Geoparku Idrija smo bili v tem tednu še posebej aktivni, saj smo vsak dan izvajali dejavnosti namenjene didaktičnim interpretacijam naravne in kulturne dediščine. Skupaj z Osnovno šolo Idrija smo izvedli 5 različnih aktivnosti, ki so vključevale učence od 1. do 6. razreda (enota Idrija in enota Godovič) in učence v prilagojenem programu od 1. do 9. razreda. Skupaj se je geoparkovih dejavnosti udeležilo 237 osnovnošolcev. Poleg tega je Geopark Idrija skupaj s prebivalci črnovrške planote organiziral spremljevalni dogodek Pridelava in predelava lanu na Črnovrškem, ki je bil namenjen vsem generacijam. Obuditve tradicionalnih faz pridelave in predelave lanu se je udeležilo več kot 50 obiskovalcev.

Kamnita zapestnica
Z učenci 1. razredov in učenci v podaljšanem bivanju (3. in 4. razred) smo izvajali ustvarjalno delavnico Kamnita zapestnica. Učenci so se najprej spoznali s terenskimi pripomočki, ki so potrebni za proučevanje kamnin in si ogledali najlepše primerke fosilov iz območja Idrijskega hribovja. Skupaj smo spoznali značilnosti prodnikov, ki smo jih nabrali ob reki Idrijci in se lotili še izdelovanja zapestnice iz njih. Učenci so bili pri delu zelo ustvarjalni in rezultat tega so bile barvite zapestnice. Glede na izjave prvošolcev in njihovo veliko zanimanje za izdelovanje zapestnice, bodo prodišča ob reki Idrijci v prihodnjih mesecih zelo obiskana.

Lov na zaklad po Rakah
Učenci 4. razredov so se podali na Lov na zaklad po Rakah. Posamezne skupine so se srečevale z nalogami in ugankami, ki so bile povezane z različnimi primeri naravne in kulturne dediščine ob poti. Tekom poti so spoznali različne drevesne vrste, vrste kamnine, vlogo reke Idrijce v preteklosti in danes, značilne kraške izvire, ostanke vojaških utrdb in vodno črpalko pred vhodom na Rake. Pri reševanju so si pomagali z informacijskimi tablami, strokovno literaturo in geoparkovimi vodiči. Iz vseh pravilnih rešitev nalog so lahko razbrali, kaj je skriti zaklad in kje se skriva. V okolici zaklada jih je pričakal skrbnik zaklada, ki jim ga je z namigom pomagal najti.

Pohod na Lajšt in predstavitev geoparkove intepretacijske točke »Idrijca razkriva kamnine«

Tudi učenci 6. razredov so izbrali aktivnosti na terenu. Izpred šole so se podali na pohod do Idrijske Bele, kjer jim je nekdanji rudniški geolog in strokovni sodelavec Geoparka Idrija Bojan Režun  predstavil osnovne značilnosti kamnin v zgornjem porečju reke Idrijce in geoparkovo intepretacijsko točko »Idrijca razkriva kamnine«. Učenci so se tudi sami preizkusili v prepoznavanju različnih vrst kamnin. Na prodišču na Lajštu so poiskali različne prodnike, ki so jih primerjali s tistimi, ki so predstavljeni na interpretacijski točki na začetku mostu. Na poti nazaj so bili številni nahrbtniki učencev polni prodnikov.  

Pohod do dinozavrovih stopinj
Otroci in mladostniki iz prilagojenega programa  so se podali po sledeh dvonožnega plazilca, ki se je pred 220 milijoni let sprehajal v okolici današnjega Medvedjega Brda. Po poti do "dinozavrovih" sledi so preko ilustracij na tablicah spoznali v kakšnem okolju je živel, katere druge že izumrle živali in rastline so v preteklosti živele na območju Idrijskega ter kako so dinozavrove sledi sploh nastale. Ob dinozavrovih sledeh jih je pričakal še en izziv, saj so morali preko različnih nalog poiskati vsa jajca, ki jih je dinozaver skril v okolici stopinj. Učenci so se pri iskanju in reševanju odlično odrezali, zato so na koncu prejeli diplomo Dinolovec, na katero so odtisnili svojo dinostopinjo.

Po sledeh pradavnine - Jelenšek
Učenci Podružnične šole Godovič so preko slikovite pripovedi spoznali življenje v času železne dobe, si ogledali replike najdb iz Jelenška, ki jih hranijo v preddverju gospodarskega objekta IMP Klima v Godoviču in se poskusili v izdelovanju nakita, posodic v obliki živali iz gline ter zapestnic in risanju vojščakov.

Pridelava in predelava lanu na Črnovrškem
Pridelava in predelava lanu je bila v preteklosti, poleg izdelave volnenih izdelkov, pomembna dejavnost mnogih črnovrških družin. Ker je ta dejavnost že skoraj pozabljena, se je nekaj prebivalcev Črnovrške planote odločilo, da jo ponovno obudi. Na dogodku, ki je potekal 4. 10. 2014 v Idrijskem Logu na Čukovi domačiji je gospod Tone Čuk predstavil tradicionalni postopek sušenja lanu z uporabo značilnih lanenih jam, gospa Anica Rupnik pa nadaljnjo obdelavo (trenje) posušenega lanu. Kako zahtevna je bila obdelava, so lahko spoznali tudi obiskovalci dogodka, saj so se lahko preizkusili v trenju lanu s trlico (leseno orodje za trenje lanu).

V Geoparku Idrija smo z izvedbo aktivnosti v sklopu letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine zadovoljni. Naš osrednji cilj pri pripravi in izvedbi vsebin je bil širjenje zavesti o pomenu naravne in kulturne dediščine med vsemi generacijami tako v mestu kot na podeželju. Kljub zaključku Dnevov evropske kulturne dediščine, se v Geoparku Idrija že veselimo nadaljnjih izobraževanih aktivnostih, ki jih pripravljamo to jesen. Lepo vas vabimo, da sem na pri kakšnih izmed njih pridružite.

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

PET
SOB
NED

/ °C

/ °C

/ °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija