Strokovna skupina

Strokovna skupina za Geopark Idrija je posvetovalno telo sveta zavoda CID in direktorja CID. Obravnava strokovna vprašanja, skrbi za usklajenost strokovnih podlag ter za delovanje in njihovo izvajanje v okviru Geoparka s strokovnimi organizacijami in ustanovami na področju geologije, varstva okolja in varstva narave. Strokovna skupina za Geopark Idrija je povezovalni organ z znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in državnimi organi na referenčnih področjih.

Člani strokovne skupine za Geopark Idrija

- Urad za Unesco/Slovenska nacionalna komisija za Unesco,

- Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo,

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Nova Gorica,

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije/OE Nova Gorica,

- Zavod RS za gozdove/OE Tolmin,

- Rudnik živega srebra Idrija,

- Inštitut za raziskovanje Krasa Postojna,

- Geološki zavod Slovenije,

- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.

Vreme

SRE
ČET
PET

-5 / 9 °C

-5 / 8 °C

0 / 7 °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija