Kdo smo

Projekt ustanavljanja Geoparka Idrija sta v letu 2008 na podlagi medsebojnega sporazuma začela Rudnik živega srebra Idrija in Občina Idrija. Delovna skupina za vzpostavitev Geoparka Idrija, ki jo je imenovala občina, je pripravila strokovne geološke podlage, vsebine tematskih poti ter izvajala promocijske, izobraževalne in povezovalne aktivnosti z zunanjimi izvajalci.

Leta 2010 je Občina Idrija z občinskim odlokom ustanovila javni zavod Center za idrijsko dediščino Idrija (CID), v okviru katerega je bil Geopark Idrija formalno ustanovljen (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10). Programsko področje Geoparka Idrija obsega varovanje naravnih vrednot in geološke dediščine, raziskovalne, razvojne in turistične aktivnosti ter povezovanje z javnimi in zasebnimi partnerji.

CID je glavni nosilec aktivnosti razvoja in upravljalec Geoparka Idrija. Pri upravljanju geolokacij se povezuje s ključnima soupravljalcema kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem in rudarjenjem v rudniku živega srebra, z Mestnim muzejem Idrija in Rudnikom živega srebra Idrija.

Organizacijo Geoparka Idrija sestavlja več organov: organ upravljanja (Svet zavoda CID), organ vodenja (direktor CID) ter strokovna in partnerska skupina, ki vključujeta ključne strokovne in partnerske organizacije in institucije za delovanje.

Vreme

ČET
PET
SOB

/ °C

/ °C

/ °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija