RAZPIS 2020

Zavod za turizem Idrija objavlja

RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke

GEOPARK IDRIJA – IDRIJA IZBRANO

 

 

Kolektivna blagovna znamka IDRIJA IZBRANO je bila ustanovljena z namenom povezovanja lokalnih ponudnikov in skupnega predstavljanja široke palete kakovostnih izdelkov, pridelkov in storitev Idrijskega. Blagovna znamka vključuje produkte, ki temeljijo na inovativnosti, kakovosti, tradiciji in dediščini lokalnega okolja. Z izborom produktov visokega standarda, celostno grafično podobo in skupno promocijo želi znamka prispevati k prepoznavnosti lokalne ponudbe ter ustvarjati višjo dodano vrednost izdelkov, pridelkov in storitev.

 

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ IDRIJA IZBRANO se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke  in storitve oz. turistične prireditve/dogodke, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

  • so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih,
  • so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način,
  • zagotavljajo ustrezno kakovost
  • izvor surovin oz. postopkov izdelave izdelkov oz. izvedbe storitev mora biti vsaj 50 % iz območja Geoparka Idrija oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če živil za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji,
  • jedi naj sledijo tradicionalnim recepturam, vendar sofisticiranim tehnikam in energijsko primernim vrednostim, 
  • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja morajo temeljiti predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje Geoparka Idrija,
  • turistične prireditve in programi, paketi, doživetja morajo biti izvorno povezani z območjem Geoparka Idrija ali s šegami in navadami, ki so tukaj prisotne.

 

Znak KBZ IDRIJA IZBRANO se uporablja za označevanje kakovosti na območju GEOPARKA IDRIJA za naslednje kategorije:

•        rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja

•        pridelke in prehranske izdelke

•        jedi in pijače postrežene na gostinski način

•        prireditve

•        turistične programe in doživetja

 

V primeru ponudnikov izdelkov, ki ne izpolnjujejo pogoja registracije znotraj Geoparka Idrija, so pa registrirani v Sloveniji, lahko ti prijavijo svoje izdelke, če so ti izrazito vezani na dediščino Geoparka Idrija in izpolnjujejo ostala določila krovnega pravilnika KBZ Idrija izbrano.

 

Ocenjevanje, pridobitev pravice do uporabe KBZ IDRIJA IZBRANO in vse aktivnosti, ki so vključene v osnovni paket, so za prijavitelje v letošnjem letu brezplačne.

 

Roki za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi in pijač / prireditev / turističnih programov in doživetij v ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe znaka KBZ IDRIJA IZBRANO po posameznih kategorijah so naslednji:

 

Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja

Rok za oddajo prijave: 12. 2. 2021

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

-        izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prvič prijavljajo na ocenjevanje),

-        podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,

-        izpolnjen obrazec  za prijavo rokodelskih izdelkov  ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja.

Datum ocenjevanja: predvidoma konec februarja ali začetek marca 2021

 

Pridelki in prehranski izdelki

Rok za oddajo prijave: 12. 2. 2021

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

-        izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prvič prijavljajo na ocenjevanje),

-        podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,

-        izpolnjen obrazec  za prijavo pridelkov in prehranskih izdelkov.

Datum ocenjevanja: predvidoma konec februarja ali začetek marca 2021

 

Jedi in pijače postrežene na gostinski način

Rok za oddajo prijave: 12. 2. 2021

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

-        izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prvič prijavljajo na ocenjevanje),

-        podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,

-        izpolnjen obrazec za prijavo jedi in pijač postreženih na gostinski način.

Datum ocenjevanja: predvidoma konec feruarja ali začetek marca 2021

 

Turistične prireditve

Rok za oddajo prijave: 15 dni pred predvidenim datumom prireditve

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

-        izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prvič prijavljajo na ocenjevanje),

-        podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,

-        izpolnjen za obrazec prijavo prireditev.

Datum ocenjevanja: na dan prireditve (v skladu s priporočili glede omejevanja druženja v povezavi s COVID-19)

 

Turistični programi in doživetja

Rok za oddajo prijave: 12. 2. 2021

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

-        izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prvič prijavljajo na ocenjevanje),

-        podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano,

-        izpolnjen obrazec za prijavo turističnih programov in doživetij

-        izpolnjen obrazec Poslovnik za turistične programe oz. doživetja.

Datum ocenjevanja: po predhodnem dogovoru s prijaviteljem

 

Več informacij in vso razpisno dokumentacijo dobite tudi na sedežu Zavoda za turizem Idrija, kjer je tudi možnost vpogleda v pravilnike in podpravilnike za posamezne kategorije produktov. Za usmeritve pri razvoju produktov in pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije se lahko obrnete na e-naslov: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si ali na tel. št 05 37 34 071 (Urška).

 

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo, do zgoraj navedenih rokov za oddajo prijave, pošljite po pošti na naslov: Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija (pripis: za razpis) ali jo osebno dostavite na Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2.

 

Obrazci so na voljo na spodnjih povezavah.

 

Prijava v mrežo ponudnikov

Osnutek pogodbe

Prijavnica – rokodelski izdelki

Prijavnica – prehranski izdelki, pridelki

Prijavnica – jedi in pijače postrežene na gostinski način

Prijavnica – turistični programi, doživetja

Prijavnica – prireditve

Poslovnik za turistične programe oz. doživetja

Osnovni paketi za ponudnike

Vreme

NED
PON
TOR

-4 / 8 °C

-5 / 6 °C

-4 / 7 °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija