Skupaj - za razvoj evropskega podeželja (RurAll)

RurAll cover4

 

Program: Evropa za državljane

Akcija: 2.1.: Pobratenje mest

Partnerji: Center za idrijsko dediščino in Comune di Abbadia San Salvatore

Začetek 1.7.2016 - 20.4.2017

Proračun: 10.000 EUR

INFORMACIJE O IZVEDENIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH

PROJEKTNA BROŠURA

OPIS PROJEKTA

Projekt RurALL - Skupaj - za razvoj evropskega podeželja je financiran s programa Evropa za državljane. Glavni koordinator projekta je Geopark Idrija (Center za idrijsko dediščino), ki bo v sodelovanju z Občino Abbadia San Salvatore skrbel za čimbolj kakovostno izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti.

Projektne aktivnosti celovito povezujejo prebivalce dveh nekdanjih rudarskih občin – Idrije in Abbadia San Salvatore, ki sta kot projektni partnerici v preteklosti že sodelovali. Obe območji je nekoč močno zaznamovala rudarska dejavnost, danes pa se srečujeta z reševanjem posledic rudarjenja v okolju, izzivi ohranjanja bogate tehniške dediščine rudarjenja in z razvojem trajnostih oblik turizma z vključevanjem dediščine rudarjenja in dediščine podeželja. Prav s tem namenom sta se obe občini odločili, da svoje dosedanje medsebojno sodelovanje okrepita in nadgradita.     

Glavni namen projekta je medsebojno povezovanje podeželskega prebivalstva iz območja obeh občin, s težnjo po okrepitvi sodelovanja, spoznavanja dobrih praks ohranjanja dediščine podeželja, možnosti skupnega razvoja oblik trajnostnega turizma na podeželju in možnost aktivnega sodelovanja podeželskega prebivalstva pri oblikovanju evropskih politik. 

Z aktivnim vključevanjem podeželskega prebivalstva, s sodelovanjem predstavnikov strokovne javnosti in predstavnikov lokalne skupnosti obeh sodelujočih partnerjev v projektnih aktivnostih, želimo udeležence vzpodbuditi k aktivni razpravi o možnostih ohranjanja dediščine podeželja in razvoja evropskega podeželja s poudarkom na razvoju trajnostnih oblik turizma. Glavni cilji, ki jih želimo doseči s predvidenimi projektnimi aktivnostmi so povezovanje prebivalstva z evropskega podeželja in s tem krepiti skupno evropsko identiteto podeželskega prebivalstva. Skupno povezovanje obeh partnerjev bo omogočilo medsebojno promocijo in trženje turističnih produktov, oblikovanje skupnih komunikacijskih orodij namenjenih promociji turističnih produktov in ponudnikov na podeželju, spoznavanje primerov dobrih praks trajnostnih oblik turizma na podeželju in njihovega razvoja, oblikovanje predstavitvene brošure in oblikovanje skupnih turističnih produktov s poudarkom na trajnostnih oblikah turizma in ohranjanju dediščine podeželja. 

 

OPIS PARTNERJEV

Geopark Idrija (Center za idrijsko dediščino)

Center za idrijsko dediščino (v nadaljevanju CID) je javni zavod ustanovljen s strani Občine Idrija. Njegove temeljne dejavnosti so skrb za upravljanje, večanje prepoznavnosti in interpretacijo bogate kulturne in naravne dediščine celotnega območja občine Idrija. Poleg tega je CID zadolžen za razvoj, večanje prepoznavnosti in trženje turistične destinacije Idrija. Pod okriljem CID-a deluje Geopark Idrija, ki poleg ohranjanja in interpretacije dediščine, deluje na področju razvoja geoturizma na idrijskem podeželju. Zaposleni znotraj CIDa delujejo tako na področju promocije in trženja turistične ponudbe, razvoju novih turističnih produktov, skrbijo za povezovanje ponudnikov znotraj območja in imajo izkušnje pri finančnem in vsebinskem vodenju dogodkov in projektov. Poleg tega so zaposleni preko sodelovanj že vzpostavili široko mrežo poznanstev znotraj celotne Evropske Unije (Mreža evropskih geoparkov, sodelovanje UNESCO destinacij, sodelovanje EDEN destinacij ...).

 

Comune do Abbadia San Salvatore

Občina Abbadia San Salvatore leži v provinci Siena v italijanski pokrajini Toskana. Z Občino Idrija ima vzpostavljene že dolgoletne povezave, saj sta na obeh območjih delovala rudnika živega srebra. Idrijski rudnik je v času italijanske okupacije deloval pod okriljem rudnika v Abbadiji San Salvatore. Danes se lokalni skupnosti obeh občin srečujeta s podobnimi razvojnimi izzivi, zato sta se odločili, da ohranjata svoje sodelovanje in ga krepita tudi v prihodnje.  Ena izmed osrednjih nalog Občine Abbadia San Salvatore je trajnostni razvoj turistične ponudbe na podeželju, kar pa je mogoče le preko neposrednega vključevanja idej, predlogov in ukrepov lokalnega prebivalstva. Občina Abbadia San Salvatore trenutno sodeluje pri aktivnosti START "Tourism development Through my Territory", kjer vzpodbuja vključevanje lokalne skupnosti (podjetja, društva, posamezniki) pri oblikovanju predlogov za nadaljnji turistični razvoj območja.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI IN DOGODKI

V okviru projekta bo v mesecu oktobru v Abbadio San Salvatore organizirana tridnevna strokovna ekskurzija, v sklopu katere bo potekal:

Četrtek, 13. 10. 2016

- strokovni dogodek oz. okrogla miza o razvojnih izzivih podeželja s poudarkom na trajnostnih oblikah turizma. 

 

Petek, 14. 10. 2016

- študijska tura po italijanski pokrajini Toskana

Predvideni program ekskurzije:

10.00 - 11.00 Ogled mesta Abbadia San Salvatore (staro mestno jedro, samostan, nekdanji rudniški objekti)
11.00 - 12.00 Ogled tradicionalne prireditve mesta "Kostanjev praznik", ogled ponudbe in spoznavanje primerov dobrih praks (predstavitev podeželskih ponudnikov)
12. 00 - 18.00 Ogled ponudbe na podeželju (študijska tura po italijanski pokrajini Toskana s predstavitvijo ponudnikov turističnih produktov na podeželju)

- skupni kulturni in družabni dogodek, na katerem bodo nastopile folklorne skupine, predstavila pa se bodo tudi podeželska društva iz obeh občin

 

Sobota, 15. 10. 2016

- delavnica: Priprava turističnih proudktov podeželja

- predstavitev, degustacija in animacija ponudnikov s podeželja obeh sodelujočih občin na stojnicah

 

GRADIVO IN PREDSTAVITVE

V okviru strokovnih dogodkov, ki so potekali tekom študijske ture v Abbadio San Salvatore so nastala sledeča gradiva in predstavitve:

1. PREDSTAVITEV PROJEKTA RURALL

2. PROGRAM SREČANJA V ABBADII SAN SALVATORE

3. STROKOVNO PREDAVANJE: RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV NA PODEŽELJU (primer: Abbadia SS)

4. IZTOČNICE ZA DISKUSIJO OKROGLO MIZO

5. DELAVNICA: PRIPRAVA TURISTIČNIH PRODUKTOV

6. UKREPI IN PREDLOGI ZA TRAJNOSTNEJŠI TURIZEM EVROPSKEGA PODEŽELJA

7. PROJEKTNA BROŠURA

8. INFORMACIJE O IZVEDENIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH

 

MOŽNOST SODELOVANJA V PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH

Projekt vzpodbuja oblikovanje trajnih mrež med sodelujočima občinama, strokovnimi inštitucijami in občani, še posebej skupinami podeželskega prebivalstva. Celoten program je namenjen prebivalcem obeh sodelujočih občin, zato vas lepo vabimo, da se nam pridružite pri izvajanju projektnih aktivnosti.

Vse, ki bi želeli aktivno sodelovati pri projektnih aktivnostih, že sedaj v fazi priprav vabimo, da nas kontaktirate in izrazite svoje zanimanje na e-naslov: info@geopark-idrija.si. (Zaradi vsebinske zasnove projektnih aktivnosti, bo prednostno v projekt vključeno podeželsko prebivalstvo z območja Geoparka Idrija).

 

eacea_2015_00550000_sl

Vreme

NED
PON
TOR

-4 / 8 °C

-5 / 6 °C

-4 / 7 °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija