Kulturna dediščina

Najpomembnejša kulturna dediščina Idrije je vezana na tradicijo petstoletnega rudarjenja. Ohranjene so monumentalne tehniške naprave in stroji. Mesto Idrija z okolico združuje veliko število objektov kulturne dediščine, ki pričajo o izjemnem položaju tega območja v proizvodnji živega srebra. Objekti tehniške dediščine so najneposrednejša priča petstoletnega rudarjenja. Ohranilo se je veliko število redkih in celo edinih primerkov tehniške dediščine. Ohranjene vodne zapornice-klavže so izjemen primer stavbarstva in pričajo o izvirni tehnologiji plavljenja  lesa za potrebe rudnika. Vedno novi izzivi v pridobivanju rude in proizvodnji kovine so posledično privabljali v Idrijo najvidnejše evropske raziskovalce. Idrija se je razvijala tudi kot mesto z vsemi potrebnimi šolskimi ustanovami, ki so domačim sposobnim posameznikom dajale možnosti izobrazbe. Rudarska dejavnost, ki je zaposlovala moško delovno silo, pa je v mesto privedla tudi čipkarsko dejavnost, ki so jo razvijale ženske in jim je dajala dodaten zaslužek.

V okolici Idrije je živelo kmečko prebivalstvo. Ohranjene so domačije močnih premožnih kmetov v Spodnji Idriji in velike samotne domačije v idrijskem hribovju. Stanovanjski in vsi potrebni gospodarski objekti pričajo o gospodarski neodvisnosti teh kmečkih enot.

Vplivni zgodovinski procesi s političnimi in družbenimi spremembami so pustili svoj pečat  tudi z objekti nepremične dediščine. To so  vojaški objekti iz časa prve in druge svetovne vojne – vojaške poti, obmejne utrdbe, grobišča. Ti so sicer po nastanku najmlajši, vendar pričajo o pestrem  zgodovinskem dogajanju na tem območju tudi v bližnji preteklosti.

V Občini Idrija se nahaja 14 spomenikov državnega pomena, ostali pa so lokalnega pomena (Vir: Register nepremične kulturne dediščine).

Idrija je skupaj z Almadénom iz Španije z izjemno dediščino rudarjenja živega srebra vpisana na Unescov seznam kulturne dediščine.

Vreme

NED
PON
TOR

-4 / 8 °C

-5 / 6 °C

-4 / 7 °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija