HOMAI - Dediščina živega srebra, Almaden in Idrija. Naša skupna zapuščina, poučevanje in učne strategije

Projekt, ki poteka od septembra 2012 do septembra 2014, poteka v okviru programa Vseživljenjsko učenje – Comenius regionalna partnerstva.

Gre za sodelovanje dveh partnerskih regij, to je Idrija in Almadena, ki pa vsaka posebej vključuje več partnerskih organizacij. V Idriji kot prijaviteljica nastopa Občina Idrija s partnerji Gimnazijo Jurija Vege in Centrom za idrijsko dediščino, kot koordinatorjem projekta, v Almadenu pa vsega skupaj kar 11 lokalnih partnerjev.

Namen projekta je izboljšati znanje in prepoznavnost pomembne zapuščine in kulturne dediščine s skupno osnovo, ki temelji na dediščini rudarjenja z živim srebrom in potrebo po prenosu le-te preko formalnega in neformalnega izobraževanja na prihodnje generacije. Oba regionalna partnerja si namreč v zadnjem desetletju zelo prizadevata za priznanje izredne vrednosti dediščine živega srebra, ki je največjo potrditev prejela z uvrstitvijo na UNESCO seznam svetovne dediščine.  Glavni cilj projekta je tako oblikovati izobraževalno mrežo, izpostaviti našo dediščino ter povečati znanje in zavedanje o pomembnosti in izjemni vrednosti le-te med prebivalci. Ta cilj bomo dosegli preko dinamičnega procesa s spodbujanjem sodelovanja in izmenjave med partnerji v obeh regijah ter tudi aktivno vključitvijo lokalnih prebivalcev.

V obeh regijah se bodo v izobraževalnih ustanovah v prihodnjih dveh letih razvijali sodobni didaktični pripomočki in učna gradiva, katera se bodo lahko vključila v pouk in služila kot pripomoček pri učenju tudi po zaključku projekta. Tako bodo na podlagi realnih podatkov izdelovali makete rudniških strojev, raziskovalne naloge na podobnih tematikah v obeh regijah in te izsledke tudi izmenjali na več projektnih srečanjih. V poletnem času bomo izmenično (vsako poletje v drugi regiji) organizirali poletno šolo, ki bo namenjena pedagoškemu osebju, ki bo to svoje znanje širilo naprej v svojem okolju. Ob več priložnostih bomo v potek projekta vključili tudi lokalne prebivalce in tako poskusili izboljšati zavedanje o pomembnosti domače dediščine. O poteku aktivnosti bomo obveščali v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh vseh treh lokalnih partnerjev.

Projekt v skupni vrednosti 46.600 EUR (od tega se 20.000 EUR namenja mobilnostim)  se bo delno (75 % in stroški mobilnosti) financiral iz Evropskih sredstev, in sicer programa Comenius Regio Partnerstva (Comenius Regio Partnerships), ki je sicer namenjen krepitvi evropske dimenzije v šolskem izobraževanju s promocijo sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi šolskimi oblastmi. Sodelujočim regijam in partnerjem, kot so npr. šole in druge izobraževalne institucije, dajejo možnost izmenjave dobrih praks, priprave projektov in raziskav na skupno temo, vpeljave trajnega čezmejnega sodelovanja ter ponujajo evropsko izobraževalno izkušnjo učiteljem, učencem in drugemu izobraževalnemu osebju.

Vreme

NED
PON
TOR

-4 / 8 °C

-5 / 6 °C

-4 / 7 °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija