Geopark - priložnost idrijskega podeželja

Občina Idrija se je v letu 2011 prijavila na razpis LAS za razvoj projekt z naslovom: Geopark Idrija – Priložnost idrijskega podeželja. Projekt se bo odvijal predvsem na območju krajevnih skupnosti  Idrija, Vojsko in Kanomlja, v določene aktivnosti, predvsem v podporo razvoju novih dejavnosti, pa se bodo lahko vključevali  prebivalci, nosilci dejavnosti, društva itd. s celotnega območja občine.

Pri ustanavljanju Geopark Idrija se je izkazalo kot nujno spodbuditi sodelovanje posameznih prebivalcev, društev, krajevnih skupnosti in drugih deležnikov v aktivnostih geoparka, od katerih je prav tako odvisen uspeh delovanja geoparka, trajnostni razvoj območja ter vrsta dopolnilnih dejavnosti, kot so trženje avtentičnih pridelkov in izdelkov, domače obrti, prireditve in turistična ponudba na podeželju.

Trajal bo 17 mesecev, od začetka januarja 2012 do konca maja 2013.

 

Glavne projektne aktivnosti:

-          večanje prepoznavnosti endogenih potencialov območja s poudarkom na naravoslovni dediščini, izvedba predstavitveno-izobraževalnih delavnic za prebivalce območij s poudarkom na naravoslovni dediščini, izvedba kreativnih delovnih srečanj na tematskih poteh, ..

-          animacija in motivacija prebivalcev: priprava in izvedba ciljno usmerjenih delavnic za območje Krajinskega parka Idrija z navezavo na Idrijo, Vojsko in Kanomljo ter predstavnike krajevnih skupnosti za opredelitev razvojnih ciljev ter oblikovanje  projektnih idej,

-          izobraževanja, usposabljanja in svetovanja: priprava in izvedba načrta izobraževalnega programa s poudarkom na pripravi projektnih predlogov in investicij za pridobitev sofinanciranja, priprava in izvedba ciljno usmerjenih specializiranih delavnic/izobraževanj predvsem na temo pristopov k vzpostavitvi poslovnih dejavnosti in skupnih programov, izvedba strokovnih svetovanj s področja opravljanja dejavnosti, ogledi in svetovanja za ureditev treh pilotnih lokacij v podporo skupnim/ individualnim programom,

-          priprava in pilotna izvedba programov (skupnih/individualnih):

identifikacija primerov dobrih praks na območju LAS, priprava skupnih in individualnih programov z izvedbo.

Vsi, ki bi se želeli bolj aktivno vključiti v aktivnosti projekta, ste vabljeni, da pokličete koordinatorja projekta Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo na tel. št. (05) 37 43 910.

 

Nosilec projekta: Občina Idrija

Partnerji v projektu:  Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko, Turistično kulturno društvo Kanomlja in Radio Cerkno d.o.o.

Sodelavci: Rudnik živega srebra Idrija, Center za Idrijsko dediščino

 

Projekt z naslovom Geopark–Priložnost idrijskega podeželja je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 


Vreme

SRE
ČET
PET

-5 / 9 °C

-5 / 8 °C

0 / 7 °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija